Sot më datë 17 Janar, disa anëtarë të Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane zhvilluan një takim me senatorët studentë të Universitetit të Tiranës. Gjatë takimit anëtarë të Këshillit ndanë shqetësimet që ata kanë konstatuar nga aktivitet me studentë të fakulteteve të ndryshme të UT, në kuadër të fushatës së luftës së korrupsionit në arsimin e lartë. Disa nga cështjet për të cilat u diskutua më gjatë ishin nevoja për miratimin e një Kodi Etike të Universitetit të Tiranës, ngritjen e Këshillave të Etikës në nivel Fakulteti, zhvillimin e zgjedhjeve demokratike dhe të lira të të Këshillave studentore, si edhe zhvillimi i sesioneve informuese lidhur me kriteret e aplikimit të maturantëve në Fakultet.

Ne falenderojmë Senatorët që ju përgjigjën ftesës sonë dhe që u treguan të gatshëm të bashkëpunonin për adresimin e këtyre cështjeve në interes të të rinjëve.


LEAVE A REPLY