U.S. Embassy Youth Council #YouthTalk, this session’s guests are the girls of the D3c0ders Team who won the Global Technovation Challenge Program Competition in Silicon Valley with their GjejZâ application. #GjejZa (Find your voice) addresses problems of gender-based violence by combating myths and stereotypes, improves mental health through breathing exercises, and restores the courage to women to seek help from inspirational stories of other women who have won over similar situations.

Në seancen e #YouthTalk të Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikanë të ftuara janë vajzat e skuadrës së D3c0ders, të cilat fituan konkursin e programit Sfida Technovation në Silicon Valley me aplikacionin e tyre GjejZâ. #GjejZa adreson problemin e dhunës me bazë gjinore duke luftuar mitet dhe stereotipet, përmirëson shëndetin mendor me anë të ushtrimeve të frymëmarrjes dhe u rikthen guximin grave për të kërkuar ndihmë nga histori motivuese të grave të tjera që kanë fituar mbi situata të ngjashme.

LEAVE A REPLY