PR, Media dhe Komunikim

PR, Media dhe Komunikim

#USApproach – përvoja e të rinjve pjesëmarrës në programet e shkëmbimit akademik në SHBA

Gjatë javëve të fundit, Departamenti i Medias dhe Komunikimit pranë Këshillit Rinor, ndërmori iniciativën #USApproach, një cikël postimesh që synon të promovojë eksperiencën e shkëmbimit akademik të studentëve pjesëmarrës në programe...