Konkurs për pikturën më të mirë!

KONKURS PIKTURE Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, ju fton të merrni pjesë në një konkurs pikture me tëmë “Korrupsioni në Arsim.” Ky konkurs pikture,...

(English) Welcome to the U.S. Embassy Youth Council Albania!

Ky postim nuk ekziston në Shqip